Slovenski etnografski muzej

Marentič Janez ing., Slovenska vas pod kapitalistličnim jarmom