Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
PDF icon Prenesi pdf datoteko (158.1 KB)

Antropologija in javno zdravje: izkušnje razhajanja, poskusi približevanja

Prispevek se ukvarja s sodelovanjem antropologov_inj na področju javnega zdravja. V prvem delu je prikazan pomen, ki ga ima antropologija tako v raziskovalno-akademski kot aplikativni sferi javnega zdravja, obenem pa so analizirani določeni epistemološki in metodološki problemi, ki so opazni pri sodelovanju antropologov_inj v ustanovah na področju javnega zdravja. V drugem delu prispevka je na primeru iz Slovenije podana kritična refleksija sodelovanja skupine antropologov_inj v projektu Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju - Skupaj za zdravje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Poleg prikaza posameznih ukrepov, ki jih je skupina oblikovala v okviru projektnih aktivnosti, so analizirana določena teoretsko-konceptualna in metodološka neskladja, ki so se pojavila v interdisciplinarni projektni skupini, ter načini preseganja teh neskladij.