Slovenski etnografski muzej

Etnologija telesa

Etnologija telesa je področje raziskovanja, ki ga zanimajo veščine preoblikovanja, pohabljanja in krašenja človeškega telesa, izraznost gibajočega telesa, bolezen in zdravje, izventelesne izkušnje, zavedanje in artikulacija lastne ali tuje telesnosti. Ob tem etnologijo telesa zanimajo zlasti primarne funkcije omenjenega kot npr. preventiva, kurativa, ritualnost, zastraševanje, prestiž, pri čemer poskuša presegati in povezovati dihotomije med naravo in kulturo, posameznikom in družbo, telesnim in umskim.