Subscribe to RSS - politika

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: politika

Članek sledi s pomočjo tiskanih virov, feministične antropološke literature, empiričnih raziskav

069-090
Zvonjenje in zvonovi oziroma njihove zgodbe
081-092
Za razumevanje boja zapatistk je pomembno
147-168

Avtorica v prispevku osvetli jugoslovansko politiko neuvrščenosti ter opredeli raznolike kontekst

185-208