Subscribe to RSS - Damir Globočnik

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Damir Globočnik

Panjske končnice poleg karikatur predstavljajo najbogatejšo zakladnico satiričnih motivov v stare