Slovenski etnografski muzej

Kontakt 
386 (0) 1 300 87 50 GSM: 386 (0) 31 728 955

Za učitelje: vez z učnim načrtom

Vsebine programov so usklajene s šolskim učnim načrtom za 1., 2. in 3. razred ter se povezujejo s predmeti: okolje, glasba, slovenščina in likovna
umetnost.


Cilji programov so osvajanje in spoznavanje:
• pojmov nekoč - danes
• življenjskih okolij
• vsakdanjih opravil, opreme doma in prehrane v preteklosti
• čebelarskih opravil ter medu, ki se uporablja kot hrana in zdravilo
• praznovanj in iger
• ljudskih glasbil in njihovih zvokov
• ljudske umetnosti
• pripovednega ljudskega izročila doma in po svetu
• pozitivnega odnosa do kulturne dediščine, do drugačnosti in razvijanje medkulturnega dialoga