Slovenski etnografski muzej

Zbirka starih fotografij / F0033665

F0033665

Andrej Padernik iz Dolenje vasi 81. Živel je med leti 1879 in 1960.