Slovenski etnografski muzej

Zbirka starih fotografij / F0000808

F0000808

Skupina žen z avbami in pečami (s festivala narodnih noš v Ljubljani). Ne pride v poštev kot vir za pristno nošo. Je dokument za narodno nošo.

Deli