Slovenski etnografski muzej

Zbirka starih fotografij / F0000805

F0000805

Dve ženski s pečami (ljubljanska okolica) v noši, kakršna je bila v navadi za slovesnejše priložnosti pri premožnejših kmeticah proti koncu 19. in še v začetku 20. stoletja. Komentar M. Makarovič.

Deli