Slovenski etnografski muzej

Zbirka starih fotografij / F0000804

F0000804

Gorenjka v narodni noši. Noša bi deloma ustrezala starejši noši, kakršna je bila v navadi v drugi pol. 19. stol., vendar pa predstavljajo ogrlica, trak - zastavica, nogavice in čevlji mlajši dodatek k noši, ki je prirejena za praznične dni. Komentar M. Makarovič.