Subscribe to RSS - Rovaši

Slovenski etnografski muzej

Rovaši

Rovaš je bil v preteklosti univerzalen in najbolj razširjen pripomoček za zapisovanje števil, količin in sporoči, služil je kot dokazilo in obračunska knjiga. Rovaši v širšem pomenu besede so lahko iz različnih materialov (les, kost, rogovi, okli, glina, kovina ...), v ožjem pomenu pa so to leseni pripomočki z zarezanimi (in pozneje tudi zapisanimi) znaki. Rovaše lahko ločimo glede na število sestavnih delov (enodelni in dvo- ali večdelni) ter po njihovi funkciji oz. rabi (davčni, sposojevalni, volilni, glasovalni, žrebalni, mlinarski, pekovski, gostilničarski, trgovski, vozniški idr.).

V Slovenskem etnografskem muzeju hranimo lesene rovaše in njihove kovinske naslednike roše in špane, ki so bili v rabi na Slovenskem. Glede na funkcijo hranimo naslednje vrste lesenih rovašev:

  • davčni
  • označevanje dolga
  • štetje brent obranega grozdja
  • pastirski
  • vozniški
  • tkalski
  • valjarski
  • žrebalni.

Kot naslednike lesenih rovašev hranimo kovinske roše, ki so jih barvarji uporabljali za označevanje prejetega blaga, in kovinske špane za štetje delovnih dni.

 

sredina 20. stoletja
rovaš, vozniški
Deščica iz smrekovega lesa, ki je po dolžini razžagana v tri plasti tako, da se srednji del drži...
rovaš, žrebalni
Neolupljena vrbova paličica, na enem koncu koničasta, na drugem diagonalno porezana. Na porezanem...
zač. 20. stol.
rovaši
Za vodenje evidence o izposoji vina ali žita. Lesen lok (ki je na vrhu polomljen) , je na vsaki...
začetek 20. stoletja
rovaši
Za vodenje evidence o izposoji vina ali žita. Na okroglo palico so z vrvico privezani rovaši,...
špan
Za vodenje evidence o opravljenem delu. Kvadratna ploščica iz pocinkane železne pločevine s...
Roš
Roš je uporabljal barvar za označevanje blaga, ki ga je dobil v barvanje. Material: medenina Mere:...
1. polovica 20. stoletja
špan
Cel špan za štetje delovnih dni, v rabi predvsem v prvi polovici 20. stoletja, ponekod vse do 70...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
rovaši
Zadolžnice za vino. Material: les Tehnika izdelave: unikatno ročno delo Tehnika okrasa: napisi,...
1944
rovaš, vozniški
Deščica iz smrekovega lesa, ki je po dolžini razžagana v dve plasti tako, da se spodnji del drži...
med 1. in 2. svetovno vojno
brentarska palica
Lesena palica za štetje brent z zarezami (I, X) na štirih straneh. Prvih deset zarez je označenih z...
Roš
Roš je uporabljal barvar za označevanje blaga, ki ga je dobil v barvanje. Material: medenina Mere:...
brentarska palica
Lesena skrivenčena palica, na spodnji strani ima konico. Ima zareze I in X. Po osmih zarezah I...
rovaš
Lesena štiriroba nekoliko ukrivljena palica iz lipovega lesa. Na eni stranici so zarezani znaki I,...
okoli l. 1930
rovaš, brentarska palica
Neolupljena leskova palica, na spodnjem delu koničasta. Vzdolž palice so na štirih straneh zarezani...
rovaš, žrebalni
Neolupljena paličica, na sredi je delček lubja izrezan. S tovrstnimi rovaši so med člane vaške...
špan
Za vodenje evidence o opravljenem delu. Kvadratna ploščica iz pocinkane železne pločevine s...
sredina 20. stoletja
brentarska palica
Olupljena bukova veja za štetje brent z 39 zarezami. Vse so v strnjenem nizu vzdolž palice, iz...
rovaši
Za vodenje evidence o izposoji vina ali žita. Lesen lok (ki je na vrhu prelomljen), je na vsaki...
1944
rovaš, vozniški
Deščica iz smrekovega lesa, ki je po dolžini razžagana v dve plasti tako, da se spodnji del drži...
1. polovica 20. stoletja
špan
Polovični špan za štetje delovnih dni, v rabi predvsem v prvi polovici 20. stoletja, ponekod vse do...
1880
rovaš za štetje živine
Paličica z zarezami I, V, X. Za štetje živine. Material: lipov les Tehnika izdelave: unikatno ročno...
Roš
Roš je uporabljal barvar za označevanje blaga, ki ga je dobil v barvanje. Material: medenina Opis...
začetek 70. let 20. stoletja
brentarska palica
Trirobi kol iz smrekovega lesa, ki ima na enem robu zareze in križce - vsaki deveti zarezi sledi en...
prva četrtina 20. stoletja
rovaš
Verjetno za izposojo vina. Na vrvici je nanizanih 7 paličic - rovašev. Gre za dvodelne rovaše (...
1955
rovaš, tkalski
Konusna paličica, na katero je s svinčnikom napisano IME. Pripadajočega dela ni. S tovrstnimi...
špan
Za vodenje evidence o opravljenem delu. Pravokotna ploščica iz pocinkane železne pločevine s...
1955
rovaš, brentarska palica
Palica za štetje brent z zarezami. Neolupljena leskova palica. Na zgornjem koncu sta zarezani...
1955
rovaš, valjarski
Dve neolupljeni leskovi paličici. Vsaka paličica je po dolžini do polovice izklana. Če paličici z...
Roš
Roš je uporabljal barvar za označevanje blaga, ki ga je dobil v barvanje. Material: baker Opis...
1. polovica 20. stoletja
špan
Polovični špan za štetje delovnih dni, v obliki trikotnika, kovinski, z luknjico, pod njo so v...
rovaši
Za vodenje evidence o izposoji vina ali žita. Ostanek lesenega loka (večji del ga manjka), na...
1. polovica 20. stoletja
špan
Cel špan za štetje delovnih dni, v rabi v prvi polovici 20. stoletja. Ima obliko kvadrata s...
brentarska palica
Palica za štetje brent iz olupljene hrastove veje z izrastkom, ki ima vlogo ročaja. Palica je v...