Slovenski etnografski muzej

Ameriške poroke / V-12639

V-12639
V-12639
Avtor 
Klasifikacija 
IzseljenstvoPoroka
Lokacija 
Ely
Datum 

Arthur in/and Jeanne Young Tome St. Anthony Church Junij/June 9, 1956 L-D/L-R: Leonard Medin, Arthur Tome, Jeanne Young Tome, Betty Schwegel Zollar Harri

Deli