Slovenski etnografski muzej

Ameriške poroke / V-12625

V-12625
V-12625
Avtor 
Klasifikacija 
IzseljenstvoPoroka
Lokacija 
Ely
Datum 

Joseph in/and Katherine Judnich Spreitzer November/November 29, 1879, Stražnji vrh, Črnomelj - Avgust/August 4, 1952 Imigriral v Ameriko/Immigrated to America: Julij/July 12, 1902 Starši/Parents: Michael Spreitzer, Maria Bantovetz Katherine: November/November 11, 1888, Čudno selo, Avstrija/Austria - Maj/May 8, 1977 Imigriral v Ameriko/Immigrated to America: July 2, 1905 Starši/Parents: Joseph Judnich, Maria Stayer St. Anthony Church, Rev. Joseph F. Buh, Vicar General Julij/July 8, 1906 Priče/Witnesses: Maria Maleric, Peter Vipavec

Deli