Slovenski etnografski muzej

Ameriške poroke / V-12589

V-12589
V-12589
Avtor 
Klasifikacija 
IzseljenstvoPoroka
Lokacija 
Eveleth
Datum 

Jerry in/and Joyce Erklouts Rahne Roj./DOB: Junij/June 5, 1940, Eveleth, MN Roj./DOB: Avgust/August 13, 1942, Eveleth, MN Maj/May 29, 1965

Deli