Slovenski etnografski muzej

Ameriške poroke / V-12158

V-12158
V-12158
Avtor 
Klasifikacija 
IzseljenstvoPoroka
Lokacija 
Eveleth
Datum 

Andrew in/and Rosemarie Strukel Biondich Roj./DOB: Februar/February 18, 1925 Roj./DOB: November/November 1, 1931 Holy Family Church, Fr. Pirnat Oktober/October 10, 1952 Priče/Witnesses: John Samargia, Donald Potocnik, Dorothy Potocnik, Rose Emerson

Deli