Slovenski etnografski muzej

Belo zlato, dodatne vsebine ob razstavi
Kontakt 


Belo zlato, vozlišče vsebin ob razstavi

Vabljeni k raziskovanju dodatnih zgodb ob razstavi Belo zlato, ki osvetljujejo preteklo in aktualno dogajanje na področju pridelovanja bombaža.

Razstava Belo zlato: Zgodbe o bombažu osvetljuje kompleksno zgodovino in sodobno situacijo pridelovanja bombaža. S pomočjo dveh zbirk SEM iz začetka 20. stoletja predstavi proizvodnjo bombaža in oblačilno kulturo v Indiji in Togu v tem obdobju, hkrati pa pokaže na vpetost slovenskega prostora v globalne povezave. Osvetli tudi sodobne izzive pridelovalcev bombaža, ki sta jih med terensko raziskavo v Indiji in Togu leta 2022 prepoznali dr. Kanika Gupta (Indija) in Ana Reberc (Slovenija).

Na tem spletišču objavljamo zgodbe, ki jih je muzej ob pripravi razstave dodatno raziskal ali osvetlil, vendar na razstavi niso predstavljene. Izbrane tematike s področja pridelovanja bombaža bomo poglobili tudi z bogatim spremljevalnim programom.

Terensko delo

Ana Reberc s pridelovalci bombaža, Togo, marec 2022.

Pridelovanje bombaža v Togu: terenska raziskava in njene omejitve, Ana Reberc, ZRC SAZU

Cotton production in Togo: challenges and limitations of field research, Ana Reberc, ZRC SAZU

Kapaa: Bombažna kriza

Dr. Kanika Gupta in Akash Kumar Sahu sta terensko delo v indijski zvezni državi Odiša s prekinitvami opravila med januarjem in marcem 2022. Pogovarjala sta se s pridelovalci bombaža, ki so najeli velika zemljišča, za delo na poljih pa delavce, običajno iz bližnjih vasi; intervjuvala sta tudi vodjo predilnice bombaža. Proizvodnja bombaža v Odiši v zadnjem času narašča bolj kot kdajkoli prej. Kmetje gojijo bombaž iz gensko spremenjenih semen z uporabo kemičnih gnojil in pesticidov. Pridelek nato večinoma izvažajo v Bangladeš, na Kitajsko, v Pakistan ali indijsko zvezno državo Maharaštro, kjer se je kakovost zemlje, na kateri pridelujejo bombaž, že tako poslabšala, da ne more več dati dostojnega pridelka. Prej neobdelana zemlja, ki so jo našli v Odiši, sicer sprva daje dober pridelek novozasajenega komercialnega bombaža, a to ne traja dolgo.

Včasih je bila zemlja rodovitna in deževna obdobja so bila obilna

Ana Reberc je terensko raziskavo o pridelovanju bombaža v Togu v zahodni Afriki opravila med 3. in 29. marcem 2022. Zanimali so jo sledovi iz časa nemške kolonizacije Toga, predvsem pa vplivi podnebnih sprememb na pridelovanje bombaža in kako se s tem soočajo kmetovalci, ki jim je pridelovanje belega zlata edini ali eden izmed glavnih virov zaslužka. Poleg nizke odprodajne cene pridelka ob vedno višjih cenah surovin so največja težava pridelovalcev bombaža spremenjene vremenske razmere. Zaradi neregularnosti padavin, večjih suš in poplav ter spremenjenih ritmov letnih časov se pridelovalci bombaža ob pomanjkanju tehnološke, pa tudi bolj splošne materialne podpore težko spopadajo s posledicami podnebnih sprememb.

Videos with English subtitles:

Kapaa: Cotton crisis

The soil used to be fertile and rains abundant in the wet season

Zgodbe o bombažu danes

Pogled na razstavo

Spremljevalni program

Pogled na razstavo