Slovenski etnografski muzej

3. fotografski natečaj SEM

[bg|fotonatecaj]

Ob 90-letnici muzeja Slovenski etnografski muzej razpisuje 3. fotografski natečaj na temo

Praznujemo!

Vaše fotografije bodo obogatile fototeko Slovenskega etnografskega muzeja in kot dragoceno pričevanje o kulturni dediščini s pripadajočimi podatki postale dostopne širokemu krogu uporabnikov. S tem skupaj širimo vedenje o življenju nas samih v tem času ter o naši vpetosti v praznovanja različnih skupnosti, katerih del smo.

Kaj zbiramo?

  1. Zbiramo fotografije vseh praznovanj, ki se vrstijo v koledarskem letu, kot so npr. pustovanje, valentinovo, dan žena in materinski dan, gregorjevo, velika noč (skupaj s cvetno nedeljo in velikim tednom), praznik dela, florjanovo, jurjevanje, žegnanja, Sv. Rešnje telo (Telovo), štehvanje, dan državnosti, Marijino vnebovzetje, romanja, vsi sveti, zahvalna nedelja, martinovo, miklavževo, božič, dan samostojnosti in enotnosti, štefanovo, tepežni dan, silvestrovanje in novo leto, Sv. trije kralji, Antonovo, svečnica, in še mnogi drugi večji ali manjši prazniki, ki jih praznujete v skupnosti, kjer živite.
  2. Zanimajo nas tudi prazniki, ki se odvijajo skozi osebno življenje: rojstvo, krst, prvo obhajilo, birma, vstop v šolo, brucovanje, matura, diploma, sprejem v združbe, poroka, nova maša, god, rojstni dan, obletnica, smrt in pogreb. Praznujete še kaj drugega? Srečno vrnitev s potovanja?
  3. V preteklosti, ko je bilo veliko skupnega dela, so to radi začeli, predvsem pa zaključili s praznovanjem. Ali to počnete še danes? Fotografije takšnih delovnih šeg, povezanih s kmečkim delom, obrtmi, rudarstvom itn., so danes redke in zato toliko bolj dragocene.
  4. Zanima nas tudi, kako se v fotografiji zrcalijo folklorno-turistične prireditve, kot so festivali in razna krajevna praznovanja, veselice in podobno. Vedno več je tudi obeleževanj evropskih in mednarodnih dni. Imate kaj fotografij o tem?

Kaj naj bo na fotografiji?

Nastopajoči, praznična oblačila, praznične jedi, dogajanje, igre … kar koli se vam zdi zanimivo in o čemer lahko napišete nekaj vsebine.

Vse je dobrodošlo, staro in novo, le da ima podatke in neko pripoved, zgodbo.

Obrazložitev:

Med vsemi prispelimi fotografijami in zaokroženimi fotografskimi opusi (rok za oddajo je  30. september 2013) bo strokovna komisija izbrala najboljše, ki bodo predstavljene na istoimenski razstavi v SEM od 21. oktobra 2013 do 5. decembra 2013.

K sodelovanju so vabljeni amaterski, ljubiteljski in šolani fotografi.

Razglasitev rezultatov natečaja in podelitev nagrad bo 20. oktobra 2013 v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer bo razstava nagrajenih fotografij in fotografij iz ožjega izbora na ogled do 5. decembra 2013.

Razpisni pogoji:

Avtorji fotografij lahko za natečaj oddajo do 10 (deset) fotografij (razvitih, ne na zgoščenki).

Natečaj traja do vključno 30. septembra 2013. Strokovna komisija bo do 15. oktobra 2013 izbrala 3 (tri) najboljše serije fotografij in avtorje tudi nagradila.

Avtor s stalnim bivališčem v Sloveniji lahko na natečaj pošlje enega ali več vsebinsko zaokroženih opusov - vsak od njih naj ima svojo šifro in naj obsega najmanj tri in največ deset črno-belih ali barvnih fotografij poljubnega formata. Vsaka fotografija znotraj opusa naj bo opremljena z naslednjimi podatki: letnico nastanka, zaporedno številko in šifro opusa ter kratko zgodbo posnetega. K opusu fotografij je potrebno priložiti s šifro označeno zaprto kuverto s podatki o avtorju in fotografijah. Žirija bo upoštevala fotografije, ki so nastale od vključno leta 2011 do danes.

Fotografije je potrebno prinesti ali poslati na naslov:
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana
s pripisom »Za fotografski natečaj«.

Žirija bo podelila:
1. nagrada: Samostojna razstava v prostorih SEM
Glavna nagrada je samostojna fotografska razstava, ki jo lahko nagrajenec nadgradi z že nagrajenimi fotografijami ali pa predstavi katerega od svojih ciklusov. Glavna nagrada vsebuje organizacijsko pomoč (postavitev, uokvirjanje fotografij) ter promocijo za razstavo.
2. nagrada: Dve celoletni vstopnici za vse razstave in muzejske dogodke v SEM ter knjižna nagrada po lastnem izboru v vrednosti 100 evrov iz založniške dejavnosti SEM
3. nagrada: Dve celoletni vstopnici za ogled razstav SEM

Žirija bo upoštevala tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila. Odločitev žirije je dokončna in nepreklicna.

Vsak udeleženec natečaja s svojo udeležbo pristaja, da bodo poslana fotografska dela razstavljena in nato postala del stalne dokumentacije Slovenskega etnografskega muzeja.

Organizator natečaja si pridržuje pravico objave del za propagandne in znanstveno-raziskovalne namene.

Na natečaju ne morejo sodelovati zaposleni Slovenskega etnografskega muzeja in ožji družinski člani.

Nagrade niso izplačljive v evrski protivrednosti.

Dodatne informacije:
Slovenski etnografski muzej
Metelkova ulica 2, p.p. 73
1000 Ljubljana
Miha Špiček
T: 3008 733
E: miha.spicek@etno-muzej.si

Fotografije zmagovalca natečaja 2007 Andraža Gregoriča.

[bg|gregoric]

Deli