Slovenski etnografski muzej

Oddelek za nesnovno kulturno dediščino
Kontakt 

Oddelek za nesnovno kulturno dediščino

Republika Slovenija je ratificirala Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine konec leta 2007 in jo v svoj pravni red vpeljala v letu 2008 z Zakonom o varstvu kulturne dediščine. Takrat je bila vzpostavljena javna služba Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, nastajati je začel Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.

Slovenski etnografski muzej je prevzel naloge in obveznosti nacionalnega Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine leta 2011. Med njegove glavne naloge spadajo identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, vrednotenje in interpretacija nesnovne kulturne dediščine, svetovanje nosilcem nesnovne kulturne dediščine glede njenega celostnega ohranjanja, pripravljanje predlogov za vpis v Register in za razglasitve nesnovne kulturne dediščine posebnega lokalnega ali državnega pomena ter druge naloge po navodilu Ministrstva za kulturo, med katere sodi sodelovanje predstavnikov Koordinatorja v delovnih skupinah, ki pripravljajo nominacije za vpis na Unescova seznama in v Unescov register.

Oddelek za nesnovno kulturno dediščino v Slovenskem etnografskem muzeju opravlja naloge, ki jih je muzej dobil leta 2011, ko je postal nacionalni Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine.

Oddelek ima tudi svojo spletno stran.

Nazaj na predhodno stran