Slovenski etnografski muzej

Logotip projekta

O projektu Dostopnost

Slovenski etnografski muzej je v obdobju 2013-2015 izvajal projekt »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam«, ki sta ga financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Poglavitni cilj projekta je bil za muzejsko delo usposobiti devet pripadnikov ranljivih skupin. Poleg SEM-a so se pripravniki usposabljali še v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Narodnem muzeju Slovenije, Narodni galeriji, Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Slovenskem gledališkem inštitutu in Tehniškem muzeju Slovenije.

V okviru projekta so povečali tehnično dostopnost muzejskih prostorov. Dopolnili so jih z indukcijskimi zankami in tipnimi kartami.  Izdelali so tudi replike nekaterih muzejskih predmetov in nadgradili muzejsko spletno stran. Del projekta so bila tudi izobraževanja za funkcionalno uporabo novih tehnologij, interneta in pridobitev znanja s področja managementa kulturnih vsebin, krepili pa so tudi možnosti za vzpostavitev pogojev za delo oseb z ovirami v muzeju in za izboljšanje fizične dostopnosti do muzejskih zbirk. Razvijali in izvajali so se novi pedagoški in andragoški programi, ki povečujejo dostopnost muzejskih vsebin ter privabljajo nove obiskovalce v slovenske muzeje. Projekt je v muzejsko delo vključil tudi študente iz ranljivih skupin.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam.