Subscribe to RSS - Permanent exhibitions

Slovenski etnografski muzej

Permanent exhibitions

Obiskovalci si lahko ogledajo stalni razstavi Med naravo in kulturo ter Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. Stalna razstava Med naravo in kulturo predstavlja tezaver muzejskih zbirk, zakladnico slovenske in zunajevropske dediščine vsakdana in praznika z več kot 3000 razstavljenimi predmeti. Stalna razstava Jaz, mi in drugi je posvečena človeku, ki nosi v sebi univerzalno, skupno in enkratno: povezuje ga univerzalnost lastne vrste, označuje ga posebnost kulture in družbe v kateri živi, obenem pa ga od vseh drugih ločuje neponovljivost njegovega bitja in življenja.

Permanent exhibitions

From the exhibition
from 02.12.2009
This is an exhibition dedicated to man and his place in the world
The permanent exhibition Between Nature and Culture presents the Slovene and non-European cultural heritage held in the Slovene Ethnographic Museum's collections. The exhibition I, We and Others:...
Entrance to the exhibition Between Nature and Culture
from 09.03.2006
The treasure house of Slovene and non-European heritage of the everyday and the festive
Man as part of nature and as a civilised being marks in his own way the objects he has made in order to survive or to live better... In the permanent exhibition the museum curators and researchers...
Deli