Slovenski etnografski muzej

Simonič Ivan, Kočevarji v luči krajevnih in ledinskih imen