Subscribe to RSS - Vipava

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Vipava

Teren 15, 1. 8. – 28. 8. 1958

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Vipave: Budanje, Dolga Poljana, Duplje, Erzelj, Goče, Gradišče, Lozice, Lože, Manče, Nanos, Orehovica, Podbreg, Podgrič, Podnanos, Podraga, Poreče, Sanabor, Slap, Zemono in v sami Vipavi . V njej je 9 sodelavcev zbralo 17 zvezkov z zapiski, 476 fotografskih posnetkov, 410 risb in pridobilo predmete za svoje zbirke.

28.8.1958
Kalona, pri Pračk?vih, Dolga Poljana 59.
28.8.1958
Svitek za kotu (kotel). Lastnik Pavel Čermelj, pri Skalonskih, Budanje 67.
28.8.1958
Ključ za odpiranje sodov, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
"Škafn?k",lastnik Jože Mesesnel, pri Kovačkovih, Erzelj 20...
28.8.1958
Ploh za roje ali pregled čebel (stresaunik). Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri...
28.8.1958
Lij za nalivanje mošta ali vina v sode. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Šap za okopavanje vinograda, pri Starešinovih, Sanabor 10.
1.8.1958
Šterna in žleb v školju, "škauenca". Po žlebu teče voda v štirno, kadar dežuje. Teren 15...
1.8.1958
Jopa iz srede 19. stoletja, Podraga 65, pri Božičevih, Božič Alojzija. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
28.8.1958
"Zlaunik" (zglavnik), lastnik Alojz Pregel, pri Felcovih, Vipava 92...
28.8.1958
Križ v Hladovi kapelci v Vrhpolju.
28.8.1958
Pinja, lastnica Marija Koritnik, pri Dolenjih Stajčevih, Lozice 19.
28.8.1958
Past za kuno lovit, "progla". Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48...
28.8.1958
Campin (cepin za les), pri Starešinovih, Sanabor 10.
1.8.1958
"Ta beu križ" na cesti pred Gočami. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Čebele v začasnem čebelnjaku, "čebenik" - čebelnak, Vrhpolje 98, Premrou Franc. Teren 15...
1.8.1958
"Čebenik" in čebelar, Lozice 22, Ferjančič Jože, Žvanuti. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
"Grozdovni legnarji z vrnami", z volovsko vprego. Posneto septembra 1958 v času trgatve...
1.8.1958
Vrata v "šupo" pri Krušcovih, Lozice - Žvanuti 48. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Čebele na paši na Nanosu pri Blažonu. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Pri Žnidarjevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Staro ognjišče (nizko) pri Pouhovih, Alojzija Fabčič, Podgrič 2. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Oglarske grablje, pri Starešinovih, Sanabor 10.
1.8.1958
Kapučinova stara hiša, Krečič, Podbreg 1. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Skrinja, pri Kobalovih, Zemono 15.
1.8.1958
"Na štali", pri Lekcovih, Lozice - Žvanuti 52. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Družina iz Sanabora. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Kosa. Pri Videževih, Duplje 40.
1.8.1958
Ognjišče pri Repičevih, Šen Marija, Sanabor 13. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Kareta na laište (ima roč), Danilo Kobal, Sanabor 6. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Pretpil" (Petrov pil), spominski križ nekomu, ki so ga na tem mestu ubili pred vasjo...
Skrinja, lastnik Stane Poljšak, Gradišče 10.
1.8.1958
Hiša pri Štembergarjevih (prvotno vhodna polokrogla kalona z letnico 1631), Štembergar Julka, Goče...
1.8.1958
Podkev na vratih, Erzelj 27. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Svinja. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
1.8.1958
Brentače pelje s Črnega Vrha v Vipavo. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Škrinca - past. V glavnem se rabi za lov na polhe, pa tudi za miši, podgane. Lastnik Jože Nabergoj...
28.8.1958
Pil (znamenje)
28.8.1958
Šperouci
1.8.1958
"Pil" nad Mančami (na cesti proti Štanjelu) z letnico 1684, 4 svetniki: Križ s Kristusom...
1.8.1958
Hiša pri Štembergarjevih (prvotno vhodna polokrogla kalona z letnico 1631), Štembergar Julka, Goče...
Pogled na Gradišče. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Hlev (štala), Filip Trošt, Podgrič 15. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Stara in nova streha Špelne hiše, Marija Žgur, Lozice 10. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Šuštarjeva hiša, Budanje. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Sod s sv. Martinom, lastnik Franc Malik, pri Malikovih, Slap 9.
28.8.1958
Hiša -ognjišče
1.8.1958
"Vile za sno krvi u lojtrih" (s pomočjo kosa lesa "punta"), lastnik Anton...
28.8.1958
Okras nad vrati na "gor?ncu", pri Dolenčevih, Goče 65...
28.8.1958
Brana, pri Starešinovih, Sanabor 10.
28.8.1958
Štangulin (del voza - os), lastnik Anton Vovk, Goče 19.
1.8.1958
K maši gredo, Podraga. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Hruške sušijo na lesah ("leisah") iz srebota. Lese izdeluje Vincenc Pregl iz Lož. Manče 5...
1.8.1958
Žnidarjeva Metka, pravljičarka. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Spon za osipanje. Lastnik Ivan Sever, Budanje 62, pri Jernejčevih.
1.8.1958
Hiša pri Gulovih, Ludvik Gul, Lože 23. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Kalona in Kristus nad njo pri Svrtovih, Lozice 39. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vezava mlade trte v vinogradu zaradi burje, Žvanuti. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Zidna omarica in sklednik v kotu hiše. Lastnik Pavel Čermelj, pri Skalonskih, Budanje 67.
1.8.1958
Stara opuščena hiša, pri Baroni, Sanabor 27. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Kau " za živino napajat. ^ Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Rogačka za okopavanje trt, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
1.8.1958
Pogled na stari del Vipave. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
85 - letni Vincenc Trošt pri delu (f?žu utrgava), pri Videževih, Duplje 40. Teren 15 - Vipava, 1...
28.8.1958
Gank (izrezi).
1.8.1958
Brenta za grozdje, Erzelj 22, Miška Jože. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Preša z novo zgornjo preklado. Lastnik Ivan Koren, pri Krenovih, Duplje 17.
1.8.1958
Pastir pase krave na pašniku blizu Lip na Nanosu. Letos je začela paša 27. maja in bo trajala do 15...
28.8.1958
Šap za pletev vrta, pri Starešinovih, Sanabor 10.
1.8.1958
Voz s "trugo", Lozice 5, pri Marenčnih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Ognjišče pri Repičevih, Šen Marija, Sanabor 13. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Dončič z njivo, Ravnik št. 3 (Nanos). Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Grablje za sprešano grozdje. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
1.8.1958
Jopa iz konca 19. stol, Podraga 65, Božič Alojzija, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
Jopa iz srede 19. stoletja, Podraga 65, pri Božičevih, Božič Alojzija. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
"Jerbas" iz obeljene beke, Manče 5, pri Natlačenovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
"Možnar" - včasih so z njim streljali, zdaj služi za domače nakovalo ("nákualu...
1.8.1958
"Gasa" na Gočah. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Družina iz Sanabora. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Hiša pri Skalonskih, Pavel Črmelj, Budanje 67. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vipavska noša iz srede 19. stoletja. Obleka obrnjena narobe, s podlogo. Podraga 51, pri Joškovih,...
1.8.1958
Nova štala, Lozice. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Plastika na cerkvi na Slapu. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Kalona (vrata od štale, pripeljana kot dota iz Podrage), pri Mislejevih, Podboršt, Poreče 22.
Kamen za mast, lastnik Stane Poljšak, Gradišče 10.
28.8.1958
Penenca, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
1.8.1958
Hišna vrata pri Ferjanščevih, Lozice - Žvanuti 55. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Bukov "komat", jarem za vola. Izdelal ga je Simon Pregelj z Malega? Polja pri Colu. Pri...
1.8.1958
Vipavska noša iz srede 19. stoletja, Podraga 51, pri Joškovih, Ana Trost. Teren 15 - Vipava, 1. -...
28.8.1958
Kipelna veha, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik), Podbreg 7.
1.8.1958
"Reziu?n stou" pri Lovrencovih, Lozice - Žvanuti 47. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Lozajeva hiša (del hiše porušen), zadaj štala, Lozice 43. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
"Neške", nečke. Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih...
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
Kantrega (stol), lastnik Stane Poljšak, Gradišče 10.
Kamen za mast, lastnik Stane Poljšak, Gradišče 10.
28.8.1958
Snene vile. Prednji klin "paučnik" je iz nagnojevega lesa. Pri Katrnih, Budanje 79...
28.8.1958
Miza pred vhodom v "hišo", lastnica Roza Cigoj, pri Renckovih, Lozice 42...
1.8.1958
Na klopi sedi 82-letni Miha Gvardjančič, Slap 6, pri Gvardjančiču. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
Hiša pri Skalonskih, vrata s portalom, Pavel Črmelj, Budanje 67. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.9.1958
V "vrni" nosijo mošt v klet. Posneto septembra 1958 v času trgatve, Slap 63, Furlan...
1.8.1958
"Pil" na poti med Ložami in Mančami. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
"Čebenik" in čebelar s kapo, Lozice - Žvanuti 55, Ferjančič Jože. Teren 15 - Vipava, 1...
1.8.1958
Martinova kapelica z razpelom, Podgrič pri Lozicah. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Slika vipavske noše, Podraga 49, pri Šlosarjevih, Ivan Lavrenčič. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Detajl manjše kalone v hiši pri Jernejevih, Lozice 39. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
Sodi in brentači. Posneto septembra 1958 v času trgatve, Gradišče 10, Stane Poljšak. Teren 15 -...
28.8.1958
Skrinja in detajl, pri Lukovih, Slap 42.
28.8.1958
Škrinca - past. V glavnem se rabi za lov na polhe, pa tudi za miši, podgane. Lastnik Jože Nabergoj...
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Mentrga. Lastnica Ivanka Rehar, pri Reharju, Lože 9.
1.8.1958
Jožefa Česenj, 82 let, Goče 80, v poročni obleki stari 55 let. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Bank (skrinja za žito), lastnica Antonija Marc, Lozice 7.
28.8.1958
Spon za osipanje. Lastnik Ivan Sever, Budanje 62, pri Jernejčevih.
1.8.1958
Jarm (brez kamb), Lozice 7, pri Rodmanovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Lozajeva hiša od zadaj, Lozice 43. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Furlanica, orodje za sekanje "paladičev", lastnik Anton Vovk, Goče 19...
1.8.1958
Jožefa Česenj, 82 let, Goče 80, v poročni obleki stari 55 let. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Pintarjev most v Podbregu. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Štos (brez kline) za doge oblat. Poleg Vida Ambrožič, u Malnu, Sanabor 28. Teren 15 - Vipava, 1. -...
1.8.1958
Vipava. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.9.1958
Voz "grozdovni legnarji" z vrnami. Posneto septembra 1958 v času trgatve, Slap 63, Furlan...
1.9.1958
Trgačica je prinesla "kalau" polno grozdja. Posneto septembra 1958 v času trgatve, Slap...
1.8.1958
Šembid. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Mentrga. Lastnica Urška Bučinel, pri Bučinelovih, Zemono 11.
28.8.1958
Šešla za sode prat, pri Starešinovih, Sanabor 10.
1.8.1958
Barakarjeva "šupa", Žvanut Stanko, Lozice 11. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Žleb (lesen) za mošt točit, lastnik Jože Krečič, na Majeriji, Slap 18.
28.8.1958
Portal hišnih vrat, pri Jahemi, Goče 37.
28.8.1958
Kramp za novo kopanje vinogradov, pri Starešinovih, Sanabor 10.
1.8.1958
Merce u malni. Prve tri večje so mežure, (srednji 1/4 mernika), zadnje tri merce. Svojčas so merili...
1.8.1958
Žnidarjeva Metka, pravljičarka. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Preša pri Gregorjevih, Anton Nabergoj, Podgrič 10. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Kobalovi otroci pred hišo, mati Marinka Kobal, Vipava 104. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Hiša z druge strani, Mauščeva hiša, Ivan Kopačin, Podraga 2. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.9.1958
Menih, pecivo za veliko noč, Pavla Žvanut, Žvanuti, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Pogled na Budanje, nad njimi hrib Kouk. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vrata s kolono pri Jernejevih, Lozice 39. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Kipelna veha, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
Karjola, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
1.8.1958
Ivan Sever, Budanje št. 62, plete iz leskovih viter naroč?n koš - majhen, za otroke. Teren 15 -...
1.8.1958
Pogled na Goče s Strmca. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Škrinja", Manče 20, pri Jakopovih, Štefan Furlan. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Stari panj kranjič, pri Blažoni, Nanos 2.
1.8.1958
Pogled na Slap. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Glinast lonec za mast, Jože Miška, Erzelj 22. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Hiša: 1 fasada 4 tlorisi. Lastni je Jože Razpor, pri Razporovih, Vrhpolje 74.
1.8.1958
"Kolovrat", star okoli 100 let, Manče 5, pri Natlačenovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
Predpasnik, "fertah", Podraga 65, Božič Alojzija, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. -...
28.8.1958
Kanela, pipa za sod. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
1.8.1958
Šterna z vinto in štenakom (v ozadju hiša št.9 pri Reharjevih), Lože 9. Teren 15 - Vipava, 1. - 28...
28.8.1958
Stol ("k?ntrega"). Lastnica Marija Skupek, pri Krnelovih, Orehovca 30...
1.8.1958
82-letni Pintarjev oče Franc Trošt, Lozice 4. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
Grozdje v vinogradu. Posneto v času trgatve septembra 1958, Gradišče 10, Stane Poljšak. Teren 15 -...
1.8.1958
Prt, vezeno pregrinjalo za jerbas, Sanabor 16, Bizjak Franca. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Lozajeva hiša s skriljasto streho, Lozice 43.
1.8.1958
Lesen "čebenik" - čebelnak, Vrhpolje 95, Krapež Jože, pri Ublcovih. Teren 15 - Vipava, 1...
28.8.1958
Trinfes, lastnik Jože Mesesnel, pri Kovačkovih, Erzelj 20.
1.8.1958
Možnar, Marija Vovk, Goče 19. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Žlica za med jemat, lastnik Ivan Benčina, Goče 15.
1.8.1958
Zadnja stran hiše pri Kodretu, Janez Kodre, Šembid 10. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vinsko posodje: mreža, vinsko rešeto, nafa in brentač, Goče 43, Aleksander Vidrih. Teren 15 -...
1.8.1958
Lij z lesenimi obroči, Sanabor 23, Ambrožič Danijel. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Razne skulpture, prenešene iz prezbiterija stare cerkve na zunanjo steno prezbiterija povečane...
1.8.1958
Vinske posode: lij, nafa, šefla, Lozice 14, Trošt Franc. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Pogled s Slapa proti Ajdovščini. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Hiša pri Gulovih, Ludvik Gul, Lože 23. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Špampet (postelja), pri Česnovih, Goče 80.
28.8.1958
Izrezljana greda.
28.8.1958
Brentač, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
1.8.1958
Vezava peče, Žvanut Vida, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Mizca in stolček, lastnica Marija Šen, pri Repičevih, Sanabor 13.
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Sod z okrasom, lastnik Franc Malik, pri Malikovih, Slap 9.
1.8.1958
Šuštarjeva hiša in pogled na del vasi "Brith", Budanje. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Lonec, grodlast. Lastnik Pavel Čermelj, pri Skalonskih, Budanje 67.
28.8.1958
Šmirgl (kamen) pri štancarju, kamnoseku. Lastnik Franc Žorž, Šentvid 13.
1.8.1958
Merce u malni. Prve tri večje so mežure, (srednji 1/4 mernika), zadnje tri merce, Marija Ambrožič,...
28.8.1958
Rajf?nk (dimnik).
28.8.1958
Sklednik, lastnik Jože Mesesnel, pri Kovačkovih, Erzelj 20.
Postelja, lastnik Stane Poljšak, Gradišče 10.
28.8.1958
Črtalo za koruzo in krompir. Lastnik Jože Žvanut, nekdaj Žvanuti 51.
1.8.1958
Ivan Ferjančič z oprtim košem za sadje, oglje, turšco, Sanabor 10. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
Štala in hlev za prašiče v njej, pri Verčonovih, Gradišče 36.
1.8.1958
Z nahrbtniki ("ruksaki") gredo kmetje z Nanosa domov v Vipavo. Lipe na Nanosu. Teren 15...
28.8.1958
Koritce. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
1.8.1958
Kamen za stope za ješprenj (danes touče v njem deteljo-iz nje iztolče seme, jabolka touče), pri...
28.8.1958
Kalona, vrata v hram. Pri Polon'nih, Dolga Poljana 20...
28.8.1958
Hiša. Lastnica Marija Žgur, pri Špelnih Lozice 10.
28.8.1958
Okras nad vrati, na "gor?ncu", pri Dolenčevih, Goče 65...
28.8.1958
Klop, lastnik Jože Mesesnel, pri Kovačkovih, Erzelj 20.
28.8.1958
Podpornik pri "pleni", lastnik Anton Nabergoj, pri Gregorjevih, Podgrič 10...
1.8.1958
Razne skulpture, prenešene iz prezbiterija stare cerkve na zunanjo steno prezbiterija povečane...
Gradišče 10, Stane Poljšak. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Hiša (del) - kurnik, pri Česnovih, Goče 80.
28.8.1958
Škrinca - past. V glavnem se rabi za lov na polhe, pa tudi za miši, podgane. Lastnik Jože Nabergoj...
28.8.1958
"Fačola", rezilo za kleščenje, za robido sekat. Pri Videževih, Duplje 40...
1.8.1958
Tako visi v "rauf?nku" veriga za kotel ("uorenge"), pri Repičevih, Šen Marija,...
1.8.1958
Kapučinova stara hiša, streha z dimniki "odešniki", Krečič, Podbreg 1. Teren 15 - Vipava...
1.8.1958
"Cujmari" (iz okolice Bjelovara v Hrvatski) pobirajo cunje na Slapu. Fotografirati so se...
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
1.8.1958
Tabor (Erzelj), hiša z gotskimi okni in vrati, pri Kovačkovih, Jože Mesesnel, Erzelj 20. Teren 15...
1.9.1958
Grozdje režejo s "fovčem". Posneto septembra 1958 v času trgatve, Slap 63, Furlan Ivanka...
28.8.1958
"Tron", lastnik Jože Žgur, pri Žgurjevih, Lože 11...
1.8.1958
Čebelnjak, Filip Trošt, Podgrič 15. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Progla" - past za ptiče lovit in pripovedovalca Aleksander in Maks Vidrih, Goče 43,...
1.8.1958
Blagojnetova hiša, Vipava 153. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Brenta za grozdje, lastnik Anton Nabergoj, pri Gregorjevih, Podgrič 10.
1.9.1958
Voz "grozdovni legnarji" z vrnami. Posneto septembra 1958 v času trgatve, Slap 63, Furlan...
1.8.1958
Jopa iz srede 19. stol, Podraga 65, Božič Alojzija. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Skrinja, lastnica Marija Krečič, Podbreg 1.
1.8.1958
Bežajeva hiša, Ivana Bratuš, Podbreg 17. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Stope v P?klici. "U malni", lastnica Marija Ambrožič, Sanabor 28...
1.8.1958
Pastir pase krave na pašniku blizu Lip na Nanosu. Ena krava je last oskrbnika Bolčina Jošta, doma...
1.8.1958
Hiša na Ravniku št. 3 (Nanos), v njej zdaj stanuje cestar. Pogled z višine. Teren 15 - Vipava, 1...
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
1.8.1958
Premca pri Renkovcih, Lozice 42. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Klopca, lastnica Alojzija Fabčič, pri Pouhovih, Podgrič 2.
1.8.1958
"Kau " za živino napajat. ^ Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Zdravljenje ječmena na očesu, Škrle, U mlin. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Trončk" (stolček za na ognjišče). Imeli so jih le stari, bolni možje, Goče 27, Zvonimir...
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
1.8.1958
Stiskalnica - preša, Koren Marija, Duplje 17. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Kamen pri preši, lastnik Alojzij Poljšak, pri Mustafarjih?, Slap 50.
28.8.1958
Razno orodje za pletenje košev, flaš, flaškonov, košar in košaric: Škarje za odrezavat. Lastnik...
1.8.1958
Rodmanova štala, Lozice. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Gulova hčerka trga grozdje, Ludvik Gul, Lože 23. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
" Gnojn koš" ( v maln na Močilniku so pripeljali iz Planine). Teren 15 - Vipava, 1. - 28...
1.8.1958
Nanos št. 2, pri Blažonu, čebelnjaki na paši. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Martinova kolona in hiša, Ivan Nabergoj, Podgrič 11. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Senene grablje. Pri Videževih, Duplje 40.
1.8.1958
"Bet" za tlačiti grozdje v preši, Erzelj 28, Miška Jože. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
Peča iz tila, abluh, Podraga 65, Božič Ivana, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Žnidarjeva Metka, pravljičarka med otroki. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Gasa" na Gočah. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
1.8.1958
Krilo, "kitla", Podraga 87, Bratuš Janez, pri Bajcovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
"Osounik", oselnik, lesen. Pri Videževih, Duplje 40...
1.8.1958
Nagrobni kamen, "spomenik" na pokopališču na Slapu. Napis: "Tukai pozhva truplu...
Zgonc za ovco (zvonec), pri Verčonovih, Gradišče 36.
28.8.1958
Dimnik in del hiše pri Špelnih, Lozice 10. Lastnica Marija Žgur.
28.8.1958
Rajfnik, dimnik.
28.8.1958
Hiša: 3 fasade 2 tlorisa 1 detajl - vrata. Lastnica Joža Mesesnel, pri Kovačkovih, Erzelj 20, na...
28.8.1958
Omara, lastnica Marija Žgur, pri Špelnih, Lozice 10.
1.8.1958
"Pil" nad Mančami (na cesti proti Štanjelu) z letnico 1684, 4 svetniki: Križ s Kristusom...
28.8.1958
Vezeni vzorci, pri Joškovih in pri Božičevih.
28.8.1958
Skrinja pri Sortovih, Manče 1.
1.8.1958
Pobarvani kranjiči, Lože 13, Dolenc Albert. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Opuščena štirna, Tabor, Erzelj. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.