Subscribe to RSS - Znamenje, simbol

Slovenski etnografski muzej

Znamenje, simbol

1.1.1949
Znamenje na vratih. Lastnik Franc Tome, pri Strgarji, Tlake 4.
1.1.1949
Znamenje nad vrati. Lastnica Alojzija Trontelj, Zgornja Slivnica 8.
1.1.1949
Znamenje nad vrati. Lastnica Alojzija Trontelj, Zgornja Slivnica 8.
1.8.1949
"Mora" na svinjaku, Polica 38, pri Francku. Teren 2: Šmarje - Sap - Polica (Grosuplje). 1...
28.8.1957
Kašča (znak na kašči, nad vrati), Valična vas.
1.8.1961
Mora na vratih kašče z letnico 1813. Lastnik pri Peterlinovih - na Zagradu, Hrastno 21. Teren 18 -...
1.8.1961
Mora na vratih kašče z letnico 1813. Lastnik pri Peterlinovih - na Zagradu, Hrastno 21. Teren 18 -...