Slovenski etnografski muzej

Prtiček, vozlana čipka (detajl) / Zalog pri Ljubljani  / 1. pol. 20. stol. / foto: J. Žagar.

Vozlane čipke

Vozlane čipke so se razvile iz vzhodnih tehnik vozlanja; v Evropi so najmočnejši razmah doživele v 17. stoletju, priljubljene pa so bile tudi kasneje.

Izdelujejo se s pomočjo igle ali čolnička za navitje edine niti, iz katere se spletajo okroglaste zanke in nizi vozlov. Vozlane čipke, izdelane s enim ali dvema čolničkoma za navitje niti, imenujemo čolnične čipke. Med vozlane čipkaste izdelke lahko uvrščamo  tudi tehniko makrameja, ki se dela le z rokami in se je razvila iz vozlanja res na robovih tkanin. Niti oz. vrvice so vozlane v zaporedne nize vozlov, ti dajejo izdelku vzorec oz. strukturo.

Nazaj

Prtiček, vozlana čipka / Zalog pri Ljubljani  / 1. pol. 20. stol. / foto: J. Žagar.Okrasni rob brisače s sukanimi in vozlanimi osnovnimi nitmi / 19. stol. / foto: J. Žagar.Učni vzorec zaključne obrobe zaves, tehnika vozlanja / Ljubljana / 1932–1934 / foto: J. Žagar.Učni vzorec vogalne obrobe, tehnika makrameja / Ljubljana /  zač. 20. stol. / foto: J. Žagar.Brisača z zaključno vozlano (makrame) čipko / Ljubljana / z letnico 1885 / foto: J. Žagar.Čolnična robna čipka za žepni robček / Hotedrščica / konec 19. stol. / foto: J. Žagar.Čolnična robna čipka za perilo / Hotedrščica / konec 19. stol. / foto: J. Žagar.Prtiček, čolnična čipka / Ljubljana / zač. 20. stol. / foto: J. Žagar.