Slovenski etnografski muzej

Cena 
10,00 EUR
Kategorija 
Igrače

Igra Fižolovka

Izdeluje Turistično društvo Podbočje.
Navodila so priložena.