Slovenski etnografski muzej

Zlate roke, instalacija Afrodite Hebar Kljun (detajl) - zasebna zbirka klekljev z imeni nekdanjih uporabnikov. Fotografija z razstave ČIPKAste vezi (SEM, 2016) / foto: J. Žagar.

Sodobna klekljana čipka

ni le nostalgično reproduciranje preteklih tradicij.

Vitalnost jim daje neustavljivo iskanje novih tehnik in vzorcev, motivov in kompozicij, materialov in barv, novih načinov aplikacij in drugačnih, avtorskih izdelkov. Pomenijo opredmetenje živih, razvijajočih se prizadevanj, ki povezujejo številne posameznike v okviru šolskih programov, izbirnih šolskih vsebin, tečajev in delavnic, društvenih dejavnosti, krajevnih dogodkov, medinstitucionalnih in meddržavnih projektov ter svetovnih organizacij. Govorimo lahko o več nivojih dediščine v nastajanju.

Dediščina tradicionalnih klekljarskih krajev je v zadnjih dveh, treh desetletjih prerasla svoje lokalne okvire. Veščina klekljanja se poučuje in izvaja v številnih krajih po Sloveniji v okviru tečajev za otroke in odrasle, izbirnih šolskih vsebin, klekljarskih društev in delavnic ročnih del ipd. Bolj redko klekljanje pomeni edini vir preživetja. Zato pa nudi os pomembnih osebnih in skupinskih identitet ter oblik druženja, kreativnega izražanja, sprostitve in preživljanja prostega časa. Poleg izdelave za lastne potrebe, društvene dejavnosti in različne skupinske projekte je prisotno izdelovanje in prodaja drobnih okrasnih predmetov, primernih za protokolarna in zasebna darila (samostojni prtički, nakit, izdelki z obrobo iz klekljane čipke, novoletni okraski itd.). Pri tem se je močno razširil nabor vzorcev, barv in uporabljenih materialov – ob sicer doslednem sklicevanju na tradicijo in lokalno dediščino.

Nazaj

Čipka skozi izobraževalni proces – predstavitev izdelkov in projektov čipkarskih šol v Žireh, Idriji in Železnikih. Fotografija z razstave ČIPKAste vezi (SEM, 2016) / foto: J. Žagar.Izbrani izdelki treh od več kot sto klekljarskih društev v Sloveniji, ki temeljijo na druženju, neformalnemu prenosu znanja in naklonjenosti klekljanju (Marjetica Cerkno, Društvo klekljaric Koroško, Cvetke Žiri). Fotografija z razstave ČIPKAste vezi (SEM, 2016) / foto: J. Žagar.Središčna instalacija klekljev na zlatih nitih (Zlate roke, 2013), v ozadju razstava Klekljarskega društva Cvetke Žiri (Drevesa, 2011). Fotografija z razstave ČIPKAste vezi (SEM, 2016) / foto: J. Žagar.Razstava Rastline Slovenije v čipkah (2012), ki so jo pripravile slovenske klekljarice v okviru delovanja mednarodne čipkarske organizacije OIDFA. Fotografija z razstave ČIPKAste vezi (SEM, 2016) / foto: J. Žagar.Izbrani rezultati večletnega sodelovanja med študenti tekstilnega oblikovanja v Ljubljani, Občino Idrija in idrijskimi klekljaricami (od 2004). Fotografija z razstave ČIPKAste vezi (SEM, 2016) / foto: J. Žagar.V ozadju velik oltarni prt za brezjansko Marijo, rezultat sodelovanja več sto klekljaric in klekljarjev (2014), na prehodu med prostoroma pa prostorska instalacija Mance Ahlin s klekljano čipko iz vrvi (Prehod, 2016). Fotografija z razstave ČIPKAste vezi (SEM, 2016) / foto: J. Žagar.Razstavna os med sodobno klekljano čipko do sodobnih klekljanih struktur v različnih tehnikah. Fotografija z razstave ČIPKAste vezi (SEM, 2016) / foto: J. Žagar.