Slovenski etnografski muzej

Čipka kot simbol nevidnih vezi med različnimi časi, prostori in ljudmi. Klekljana čipka, vzorec trgovske firme Lapajne / Idrija / konec 19., zač. 20. stol. / foto: M. Habič.
Kaj 
E-razstave
Od 
18. december 2017
Kontakt 

Čipka je...

Spletna razstava z naslovom Čipka je … prinaša možnost seznanjanja z večjim številom izbranih vzorcev čipk, čipkastih predmetov in predmetov s čipko, ki jih hrani SEM, niso pa trajno dostopni očem javnosti.

V manjšem številu so čipke iz zbirke SEM sicer že predstavljene na stalni razstavi Med naravo in kulturo v okviru tipologije krašenja tekstilij. Precej več in v različnih kontekstih jih je bilo pred kratkim predstavljenih na občasni razstavi z naslovom ČIPKAste vezi (SEM, 2016). Da bi bile raznovrstne pripovedi čipk, ki močno presegajo vidik estetike in tehnike izdelave, lahko trajno dostopne in bi obenem dopolnjevale stalno razstavo SEM, je kustosinja tekstilne zbirke SEM Janja Žagar pripravila še spletno razstavo.

Poglavja spletne razstave sestavljajo kratka besedila in nizi simbolnih in dokumentarnih fotografij. Vsebine poglavij se od definicij premaknejo k vprašanjem zgodovinskega razvoja čipk in dejavnikom za (pre)ozko pojmovanje dediščine čipk pri nas. Z izbranimi primerki čipkastih vzorcev iz tekstilne zbirke SEM so predstavljene čipke različnih tehnik izdelave in čipkasti predmeti / predmeti s čipko po načinih rabe oz. pomenih, ki se tvorijo skozi muzejsko in zasebno rabo. Spletna razstava opozarja še na druge slovenske muzejske ustanove, ki zbirajo čipke, in na številne posameznike, društva, šole, projekte, ki soustvarjajo aktualno podobo »čipkastega« na Slovenskem.