Slovenski etnografski muzej

Reciklaža nogavic (foto: Zala Hrastar)

Raziskovanje zgodovine nogavičarstva ter oblikovanje sodobnih nogavic

Raziskovanje zgodovine nogavičarstva poteka v okviru programa ŠIPK - Študentski inovativni projekti za družbeno korist, ki povezuje visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami.

Financira ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Prijavitelj projekta je Univerza v Ljubljani, izvajalec pa Naravoslovnotehniška fakulteta. Slovenski etnografski muzej je partner v projektu.

Naloge in cilji projekta so:
    • študentje tekom projekta poglobijo znanje o tradicionalnih in sodobnih tehnikah izdelave nogavic,
    • spoznavajo razvoj nogavičarstva v Republiki Sloveniji,
    • poiščejo trenutne izdelovalce nogavic in raziščejo sodobne tehnike izdelave,
    • oblikujejo in izvedejo anketo o kriterijih za nakup nogavic in njihovi uporabi,
    • raziščejo in oblikujejo predloge za popravila, predelavo in ponovno uporabo nogavic,
    • v muzeju izvedejo medgeneracijske delavnice ročnih tehnik in recikliranja nogavic (oziroma v primeru zaostrenih  razmer oblikujejo ustrezne spletne vsebine)
    • pripravijo manjšo razstavo izdelkov inspiriranih iz kulturne dediščine in/ali narejenih z recikliranjem,
    • izdelajo brošuro o projektu.

 

Povezava do Youtube kanala projekta.