Slovenski etnografski muzej

Od 
april 2020
Do 
september 2021
Kontakt 
Dodatni podatki 

PAGODE – Europeana China

Projekt PAGODE, ki ga v okviru instrumenta za povezovanje Evrope CEF sofinancira Evropska unija, se ukvarja s predstavljanjem ter digitalizacijo kitajske kulturne dediščine v Evropi. Osredotoča se na razpoložljivost, dostopnost in hranjenje te dediščine v evropski digitalni knjižnici Europeana.

Pridruženi partner projekta je tudi Slovenski etnografski muzej.

Trajanje projekta: 01.04.2020 – 30.09.2021

Cilji projekta so:

  • postavitev predloge za izpopolnjeno semantično ozadje,
  • zajetje in ureditev najmanj 10.000 novih predmetov,
  • sistematizirana anotacija več kot 2000 digitalnih predmetov, ki so že na Europeani,
  • sodelovanje z ustanovami za kulturno dediščino pri digitalizaciji in obogatitvi sistemov za digitalne predmete kulturne dediščine.

Obsežno in raznoliko gradivo v Europeani bo organizirano v novo tematsko zbirko, ki bo vsebovala visokokakovostne vsebine, privlačne uvodnike, galerije, bloge in virtualno razstavo.
 
Projekt PAGODE bo skupaj z ustanovami kulturne dediščine, ki imajo v lasti s Kitajsko povezane predmete, pomagal pri njihovi umestitvi, razumevanju in predstavitvi, s tem pa jim pomagal doseči nove uporabnike. Projekt bo spodbujal ustvarjalne načine za ponovno uporabo vsebin kulturne dediščine v medkulturni izmenjavi, kulturnem turizmu, izobraževanju in raziskavah.
 
PAGODE bo prispeval k boljšemu razumevanju kulturnih vrednot na Kitajskem ter kulturne izmenjave med Kitajsko in Evropo. Ustanove kulturne dediščine bodo omogočile povezovanje in mednarodno izmenjavo svojih zbirk in metapodatkov med različnimi sektorji ter tako povečale ozaveščenost o Europeani ter njeno uporabo med mednarodno publiko. Projekt so-ustvarja okvir za celovit pregled kitajskih zbirk znotraj evropskega prostora. Kot tak bo nudil podlago za nadaljnje raziskave, še posebej glede vprašanj kroženja, trgovine in prikazovanja kitajske umetnosti v moderni Evropi, vključno z njenim obrobjem.

Partnerji konzorcija:
    1. MISE,Ministrstvo za ekonomski razvoj Republike Italije (Italija) – koordinator
    2. Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (Slovenija)
    3. Promoter s.r.l. (Italija)
    4. KIK-IRPA, Kraljevi inštitut za kulturno dediščino (Belgija)
    5. POSTSCRIPTUM (Grčija)
    6. United Archives (Nemčija)
    7. PHOTOCONSORTIUM, Mednarodni konzorcij za fotografsko dediščino (Italija)
 
Pridruženi partnerji:
    1. Europeana
    2. Slovenski etnografski muzej (Slovenija)
    3. Museovirasto, Agencija za dediščino Finske (Finska)
    4. Univerzitetna knjižnica v Leidnu (Nizozemska)

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa za povezovanje Evrope, po sporazumu o financiranju št. INEA/CEF/ICT/A2019/1931839