Slovenski etnografski muzej

Kulturne rastline so dediščina človeštva

2. SEMINAR ZA ETNOBOTANIKO (17. – 18. FEBRUAR 2018)

Seminar za etnobotaniko »Kulturne rastline so dediščina človeštva« zajema dvodnevni program predavanj z različnih strokovnih področij, kar omogoča širši in globlji vpogled v izjemno raznovrstno znanje o kulturnih rastlinah.

17. – 18. februar 2018, Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana (upravna hiša)

Program seminarja, predstavitev predavateljev in povzetki predavanj

Kaj je etnobotanika?
Etnobotanika je mlada znanstvena disciplina, ki se je začela razvijati na začetku 20. stoletja z združevanjem botanike, medicine in antropologije. Preučuje kompleksne odnose med ljudmi in rastlinami,  vrste rastlin ter njihovo tradicionalno in sodobno uporabnost, dokumentira, opisuje in razlaga načine uporabe ter vrednost rastlin za človeka.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vsem, ki jih zanima širši vpogled v dediščino kulturnih rastlin. Interdisciplinarna sestava predavateljev ponuja seznanjanje z izjemno raznovrstnim znanjem o kulturnih rastlinah, njihovi vlogi v tradicionalni kulturi in spreminjanju v sodobnem času.

Prehrana je najpomembnejše področje človekove rabe rastlin.

Kulturne rastline, ki so jih ljudje v svoji dolgi zgodovini vzgojili iz prvotnih divjih oblik, so danes osvojile svet in so nepogrešljive za prehrano človeštva. Skupaj s kulturnimi rastlinami se je širilo tudi znanje o njihovi pridelavi in uporabi, kar je vplivalo na kulturo in način življenja naših prednikov. Tradicionalna poljedelska opravila so bila v najstarejših časih povezana z ljudskim verovanjem in praznovanjem, iz česar so se razvile tudi najrazličnejše šege in navade, ki kažejo na duhovno obzorje naših prednikov in na način življenja v tesni soodvisnosti z naravo. Nekoč so rastline gojili v okviru tradicionalne vrtne ali poljedelske pridelave za prehranske in zdravilne namene, danes pa prevladujejo sodobni, zlasti monokulturni nasadi kulturnih rastlin za prehrano in predelavo v industriji.

Zakaj na seminar etnobotanike o kulturnih rastlinah?

Seminar za etnobotaniko ima namen osvetliti tradicionalna znanja in duhovna izročila o kulturnih rastlinah ter njihovo spreminjanje v sodobnosti, pri čemer je človeštvo postavljeno pred nove izzive – podnebne spremembe, zdravje iz narave, trajnostno kmetijstvo, samooskrba, preživetje! Stare kulturne rastline so izredno pomembne za ohranjanje genske in biotske raznolikosti Slovenije, s tem pa tudi krajine – naravne in kulturne dediščine, ki je povezana z gojenjem kulturnih rastlin.

Cena seminarja: 50 €

Prijava

Primer izpolnjene položnice

 

Informacije in kontakt: 
Barbara Sosič, Slovenski etnografski muzej
barbara.sosic@etno-muzej.si, tel. 01 3008 749

Projekt je pripravil Slovenski etnografski muzej v sodelovanju z etnologinjo in kulturno antropologinjo Vlasto Mlakar, etnobotaničarko in avtorico knjige Rastlina je sveta, od korenin do cveta.

AjdaBelusProso