Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (264.14 KB)

Hodim, pišem, raziskujem: refleksija hoje in pisanja v etnološkem in antropološkem raziskovanju

Avtorici uvodoma orišeta historiat raziskovalne hoje in pisanja, v nadaljevanju pa na podlagi lastnih terenskih raziskav izpostavita tri tematska krožišča ‒ mobilne prakse pastirjev in rejcev živine, biografijo v prostoru in hojo z reko. V zaključku članka podata odgovore na vprašanja razmerij med hojo in opazovanjem z udeležbo, med pisanjem raziskovalnega eseja ter terenskimi zapiski in dnevnikom, kot tudi vprašanja širše uporabnosti raziskovalne hoje in pisanja v etnologiji in antropologiji.