Slovenski etnografski muzej

Institucionalizacija in komercializacija subkulturnih grafitov

Avtorica v pričujočem prispevku obravnava pojav institucionalizacije in komercializacije subkulturnih grafitov, pri čemer gre za njihovo premeščanje iz avtentičnega uličnega konteksta na področje uradne umetnosti oziroma na različna področja komercialne kulture. Pri tem se posveča predvsem vprašanju, ali lahko v zvezi z grafiti govorimo o eni izmed oblik umetnosti. Tematiko navezuje na problematiko samega pojmovanja umetnosti v sedanjosti, ob čemer sepokaže, da je to, kar imamo za umetnost, v prvi vrsti konstrukt družbe in kulture. V tem smislu pojav institucionalizacije grafitov v umetniške ustanovepredstavlja primer specifi?nega socialnega konteksta, v katerem so grafiti ustvarjeni ter tudi predstavljeni in sprejeti kot umetnost, saj je predvsem institucija umetnosti tista, ki konstruira nove pomene njihovega vrednotenja. Avtorica teoretska izhodišča dopolnjuje z gradivom zbranim v terenski raziskavi v obliki pričevanj grafitarjev ter fotografij ljubljanskih grafitov.