Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
PDF icon Prenesi pdf datoteko (110.66 KB)

Telo kot dejavnik oblikovanja socialnega prostora

Prispevek se nanaša na empirično raziskavo sorodstva v Dogošah, vasi, ki je nekaj kilometrov oddaljena od Maribora. Avtorica skuša prikazati oblikovanje socialnega prostora žensk na podlagi gibanja različnih vrst kapitala, pri čemer daje prednost družbenemu kapitalu, ki ga predstavljajo mreže sorodstva. Zaradi velikega pomena žensk v strategijah poročanja, ki so težile k ohranjanju posestne strukture vasi in reprodukciji delovne sile, je bil družbeni kapital žensk pogosto omejen zgolj na telo in reproduktivne zmožnosti. Telo je na tak način predstavljeno kot tista entiteta, ki se razvija v medsebojnem delovanju različnih družbenih dejavnikov in ima odločilen pomen pri ustvarjanju in vzdrževanju družbenih neenakosti.