Subscribe to RSS - Anja Tkalčič

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Anja Tkalčič

Prispevek se nanaša na empirično raziskavo sorodstva v Dogošah, vasi, ki je nekaj kilometrov odda

045-060