Subscribe to RSS - zapuščine

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: zapuščine

Zapuščino slovenskega arhitekta Ivana Jagra je Biblioteka SAZU prejela leta 1967 in leta 1969.

395-404

V prispevku je predstavljen oris babištva na Tržaškem in delovanje šantle Ane Slavec, ki je bila