Subscribe to RSS - zagovori

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: zagovori

Avtorica v članku primerja funkcijo mitične osebe volčji pastir, ki jo najdemo v slovanskih in tu

163-178

V članku je predstavljeno čaranje in ljudsko zdravilstvo v podobi, kakršno so ohranile tovrstne v

075-084

Zagovori so najbolj arhaičen del zakladnice ljudskomedicinskega znanja in najhitreje tonejo v poz