Subscribe to RSS - narodne noše

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: narodne noše

Sestavek skuša s primerjavo s pisnimi zgodovinskimi viri ugotoviti dokumentarno vrednost fotograf