Subscribe to RSS - muzikologija

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: muzikologija

Z ničemer ne moremo jasno dokazovati pračlovekove nematerialne oziroma duhovne kulture.

Našteti predmeti iz kamna, kosti, gline in kovine so inštrumenti, ki se jim bosta morali v bodoče