Subscribe to RSS - koščene piščali

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: koščene piščali

Etnoarheomuzikološka študija poskuša osvetliti problematiko paleolitskih koščenih piščali - zvoko