Slovenski etnografski muzej

Naslovnica otroške revije Zamorček, ki jo je izdala Družba sv. Petra Klaverja za afriške misijone, 1933.
Kaj 
Pogovor
Kje 
Spletna stran SEM
Kdaj 
četrtek, 11. februar 2021 - 11:00
Trajanje 
1 ura
Kontakt 

Rasizem v medijih in izobraževalnem sistemu, spletni dogodek

Znanstveni rasizem 19. stoletja, ki je vzpostavljal naravne razlike med družbenimi skupinami na podlagi njihovih fizičnih razlik, je znanstvena skupnost že pred časom ovrgla.

Kljub temu je rasistično mišljenje v naših družbah še vedno prisotno, temelji pa na poudarjanju različnosti kultur in nezmožnosti medkulturnega sožitja. Francoski filozof Étienne Balibar tovrstne ideje imenuje diferencialistični rasizem. Z Anjo Polajnar in Maxom Zimanijem bomo govorili o tem, kakšne podobe o afriškem kontinentu in ljudeh so se vzpostavljale in krepile v slovenskih časnikih skozi čas, osvetlili pa bomo tudi, kako izbrani učbeniki za osnovno šolo danes prikazujejo ta kontinent. Pri tem se bomo naslonili na ugotovitve projektne skupine, ki je na pobudo Zavoda Global in Radia Študent v sodelovanju z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete pregledala učbenike za geografijo in zgodovino.

Anja Polajnar je diplomirala iz mednarodnih odnosov in magistrirala iz svetovnih študij na Univerzi v Ljubljani. Študij nadaljuje kot doktorska kandidatka na področju humanistike, smer migracije in medkulturni odnosi na Univerzi v Novi Gorici. V doktorski raziskavi preučuje pomen reprezentacij Afrike med Slovenci od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne.

Max Zimani je direktor socialnega podjetja Skuhna – svetovna kuhinja in Zavoda global - Zavoda za globalno učenje in razvoj projektov. Prizadeva si opolnomočiti tujce iz globalnega juga in jim olajšati pot do zaposlitve. Ob tem naslavlja vprašanja družbene pravičnosti in nenehno opozarja na krivice, ki so posledica rasizma.

Spletna povezava: platforma Zoom – ID: 992 8001 0978, geslo: 949991
https://zoom.us/j/99280010978?pwd=WEE0UmtURVVFNWNjSnZtMTRrZVJldz09

Sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa