Slovenski etnografski muzej

Zbirka starih fotografij / F0003631

F0003631

Izletniki na Limbarski gori.