Slovenski etnografski muzej

Panjske končnice / 14 630:LJU;0002434E

panjska končnica
630:LJU;0002434E
Klasifikacija 
Panjska končnica
Lokacija 
Visoko
Datum 
1797
Kraj izdelave 
SI
Geolokacija 
46.2744N 14.4179E

Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel na Visokem v leseni hiši št. 57. Bil je domač urar, popravljalec in izdelovalec ur, tudi tistih z lesenim mehanizmom, za katere je računal sedem dvajsetič. Ure je prodajal na sejmih. Njegov sin Matevž, rojen leta 1860, je po očetovi smrti leta 1896 prevzel domačijo (A. Roos, Star čebelarski rod, v: Slovenski čebelar XLI, št. 1, Ljubljana 1938, str. 8,9); torej je bil prodajalec končnic sin čebelar Matevž in ne Matija, kot je nekajkrat navedeno v inv. knjigah Kranjskega deželnega muzeja.
Levo in desno ob vratovih obeh vaz so številke razprto postavljene letnice 1 7 9 7. Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski ikonografiji svetnik zmagovalec nad hudičem in tehtalec duš pokojnikov na poslednji sodbi; ta njegova podoba je nastala z zelo poljubnimi tolmačenji in nasloni na številne različne odlomke iz Svetega pisma stare in nove zaveze.

Deli