Slovenski etnografski muzej

Panjske končnice / 388 630:LJU;0002423E

panjska končnica
630:LJU;0002423E
Avtor 
Janez Gosar
Klasifikacija 
Panjska končnica
Lokacija 
Duplje
Datum 
1867
Kraj izdelave 
Duplje
Geolokacija 
45.8625N 13.947E

Marijino vnebovzetje. Končnico je muzeju podaril prof. Komatar l. 1912; v inv. knjigi deželnega muzeja je zapis, da je končnico naslikal Janez Gosar v Dupljah na Gorenjskem. O tem slikarju je pisal F. Štukl, Podobar Janez Gosar starejši (1830 - 1887) s posebnim ozirom na Škofjo Loko z okolico in Selško dolino, v: Loški razgledi XVIII, Škofja Loka 1971.

Deli