Slovenski etnografski muzej

Orala / 6 630:LJU;0009359

plug
Zbirka 
Orala
630:LJU;0009359
Avtor 
Janez Lah (1852 - 1931)
Klasifikacija 
Plug
Lokacija 
Štrukljeva vas
Datum 
1895
Geolokacija 
45.8302N 14.4714E

NESOMERNO ORALO / enojni plug, s kolci, drevo / Štrukljeva vas / trd les, železo / gredelj, d – 170 cm; deska, d – 98 cm; kolca, š – 52 cm; kolesi, p – 44 cm in 37 cm; jezik, d – 97 cm, klešče, d – 80 cm / inv. št. 9359, a.

Oralo je bilo leta 1962 kupljeno od Janeza Laha, Štrukljeva vas 4 (pri Cerknici).
Inventarizacija Fanči Šarf, leta 1964:
»'Drevo', leseno, narejeno iz kolenasto ukrivljenega gredlja ('gredel'), v
katerega je 40 cm od zadnjega konca vsajeno železno črtalo v obliki noža. 22 cm od zadnjega konca je skozi gredelj pretaknjen pokončni lesen kozolec (domačega imena ne vedo!), ki je spodaj vdelan v plaz (domačega imena ni), na katerega je na prednji konec nasajen 'lemež'. Na končni vrhnji del plaza je pritrjena leva ročica ('ročaj'), znatno močnejša od desne, ki ima konec podaljšan v obliki tace, položene na plaz. Skozi ročico je pretaknjen zadnji konec gredlja, od strani zavarovan s pretaknjenim lesenim klinom, da ne more izpasti. V peto leve ročice (tik nad plazom) je od strani vsajen debelejši klin (prečna paličasta vez), na katerega je nataknjena (nasajena) desna ročica. Na zunanjo stran te ročice ter na kozolec je pritrjena deska z vrezanim ročajem. Ročici sta na sredi povezani s pretaknjenim klinom (prečno paličasto vezjo). Prednji konec gredlja je preluknjan. Deska (domače ime 'ploh') je bila prvotno obdana s pločevino. Gredelj je na zadnjem koncu in na obeh straneh pretaknjenega (vsajenega) črtala okovan. Okovana je tudi peta plaza in leve ročice. Prednji konec deske se zatika v železno palico, zgoraj pretaknjeno skozi gredelj, spodaj v lemež. Les: gredelj in leva ročica iz gabra, desna ročica jesenova, deska smrekova, plaz gabrov. Mere: dolžina gredlja 170 cm, dolžina ročic 127 cm, dolžina deske 98 cm, širina deske spredaj 34 cm, zadaj 19 cm. Stanje razmeroma dobro; klin (prečna paličasta vez), ki na sredi povezuje ročici, je nov. – Plug je izdelal okoli leta 1895 Janez Lah (1852–193?) v Štrukljevi vasi. V uporabi je bil do l. 1940.«
a – »'Plužna' (kolca); dvoje križevatnih koles, od katerih je desno večje od levega, je povezanih s prečnikom (blazino). Vanj je pravokotno vsajen podaljšek (jezik), povezan z naslednjim s klinom (zatičem). Prednji podaljšek (klešče) je gibljiv za cca 240 stopinj. Na njem je pokončno vsajena lesena kamba (s funkcijo držaja), s katero vodič uravnava brazdanje. Na koncu podaljška je železna kljuka (kavelj). Gredelj se povezuje s plužnami z zvito leskovo trto, ki se zatakne za klin (gredeljnik) v gredlju (klin manjka). V podaljšek prvega prečnika je zabit klin (zatič), imenovan 'rigl'. Kolo ima debelo 'pejstu' (pesto) in pravokotne 'špice'. Mere: širina med kolesi 52 cm, dolžina prvega podaljška 97, dolžina drugega podaljška 80 cm, višina klina med podaljškoma 5,8 cm, višina kambe 42 cm. Premer večjega kolesa 44, manjšega 37 cm. Les: prečnik med kolesi bukov, podaljška bukova, peste gabrove, špice kostanjeve, kamba leskova. Stanje dobro.«