Slovenski etnografski muzej

Aleksandrinke v SEM

Poteka od leta 2005. Cilj je popis življenjskih zgodb aleksandrink in njihovih potomcev
ter skrb za ohranitev njihove kulturne dediščine. Vsebuje raziskave, objave strokovnih člankov, razstavo v SEM in sodelovanje pri promociji dediščine aleksandrink.
Projekt poteka v sodelovanju z Društvom za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink Prvačina in Goriškim muzejem Nova Gorica. V celoti je financiran iz sredstev rednega programa Slovenskega etnografskega muzeja, ki ga financira Ministrstvo za kulturo RS. Pristojna kustodinja je mag. Daša Koprivec.