Subscribe to RSS - Exhibition catalogues

Slovenski etnografski muzej

Exhibition catalogues

Razstave spremljajo katalogi, ki poglabljajo in razširjajo vedenje o predstavljeni tematiki. Nekateri so prosto dostopni na pričujoči spletni strani v PDF obliki, v tiskani obliki pa jih lahko kupite muzejski trgovini.

Naslovnica
the SEM's collection of Slovene folk art and IRWIN’s collection of NSK folk art by citizens of NSK state
Naslovnica
A Guide to the Slovene Ethnographic Museum Permanent Exhibition
2019
Cover page Between Nature and Culture
A guide to the Slovene Ethnographic Museum permanent exhibition
2009
Front page of the book Sounds of Slovenia
from folk musicians to the avseniks