Subscribe to RSS - Žebljarstvo

Slovenski etnografski muzej

Žebljarstvo

28.8.1959
Rink (na ognjišču), Vojsko 65, pri Magajnarji.
28.8.1959
Kladu (kladivo za žeblje krivit), Vojsko 32, pri Smodinu.
28.8.1959
Kladu (kladivo), Vojsko 65, pri Magajnarji.
28.8.1959
Modu (model za žeblje krivit), Vojsko 32, pri Smodinu.
28.8.1959
Sékal za žeblje, Vojsko 65, pri Magajnarji.