Slovenski etnografski muzej

Datum objave 
2. junij 2015

Kustosinja SEM mag. Polona Sketelj dobitnica Valvasorjeve nagrade

Za razstavo Vrata

Dobitnica Valvasorjeve nagrade za enkratne dosežke je muzejska svetovalka in kustosinja mag. Polona Sketelj. Priznanje je prejela za razstavo Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja.

Razstava Vrata: prostorski in simbolni prehodi življenja je bila za javnost odprta 10. oktobra 2013 kot osrednja razstava prazničnega leta Slovenskega etnografskega muzeja, ki je tedaj praznoval 90-letnico samostojnega obstoja in delovanja. Avtorica razstaveje muzejska svetovalka mag. Polona Sketelj, kustosinja za bivalno kulturo v SEM, ki je domači in tuji strokovni javnosti že dobro poznana kot izjemna raziskovalka in kustosinja z več objavljenimi monograñjami, razstavami, nagradami in priznanji.

Vsebinska analiza in obravnava vrat na razstavi je izjemno široka, saj upošteva njihovo oblikovno tipologijo, prostorsko razvrstitev, funkcije in širši simbolni pomen. Poleg tega je načrtna in razpoznavna dimenzija razstave tudi vključevalnost različnih ustanov, strok in posameznikov, ki so že in še bodo vsak sebi na najprimernejši način skupaj soustvarjali ali nadgrajevali vsebino razstavnega projekta. Zasnova razstaveje usmerjena k spodbujanju zanimanja in iskanja odgovorov na vprašanja različnih tipov obiskovalcev, ki so se na ta izziv takoj živahno odzvali z množičnim obiskom same razstave kot tudi številnih obrazstavnih programov, z zapisi v vpisno knjigo in pismi, obsežna paje tudi medijska pozornost.

Na 1000 m2 razstavne površineje moč občudovati več kot 400 originalnih predmetov, od tega 68 originalnih vrat iz različnih muzejskih in zasebnih zbirk, 69 kopij in 9 maket, izjemno količino slikovnega gradiva, AV-vsebine, zvočne in ambientalne elemente in ponazorila ter didaktične vsebine. Poudariti je treba izjemno zahtevnost fizične postavitve, saj so vrata kot osrednji razstavni elementi relativno veliki in težki objekti. Angažma avtorice se je v skrbi za varnost obiskovalcev in tekoči potek izvedbenih faz projekta nadpovprečno izrazil tudi na tem področju, saj je uspela pridobiti sodelovanje številnih podpornikov, ki so v razstavo vložili svoje znanje, material in ñnančna sredstva. Razstava je pospremljena tudi z obsežnim vodnikom in katalogom z istoimenskim naslovom, bogato slikovno opremo ter zdodatnimi informacijami in pregledom gradiva, ki zaradi različnih razlogov ni bilo vključeno v razstavo.
(vir: Valvasorjeve nagrade, priznanja in diplome za leto 2014, SMD)

Razstava o vratih, prvi poglobljeni pregled vrat in njihovih pomenov na Slovenskem, je plod avtoričinega večletnega preučevanja, terenskega dela in povezovanja različnih deležnikov. Vključuje doživljajskost, uporabnost in umetniško kreativnost. Je duhovita, navdihujoča in hkrati sodobna, angažirana ter ima velik identitetni pa tudi praktičen pomen za sodobno javnost.

Slovenski etnografski muzej iskreno čestita mag. Poloni Sketelj in vsem drugim dobitnikom Valvasorjeve nagrade za njihove dosežke v letu 2014.