Slovenski etnografski muzej

Izobraževanje za mentorje: učitelje likovnega in tehničnega pouka, vzgojiteljice in druge mentorje

Mentorjem nudimo:

  • Enkratne in večkratne delavnice lončarstva na vretenu,
  • delavnice vseh drugih, ročnih tehnik v keramiki,
  • pouk kiparstva v glini,
  • pouk različnih tehnik okraševanja keramike,
  • osnove likovne teorije,
  • pouk animacije v glini.

Tematika, število ur in cena: po dogovoru z mentorico.

KontaktLončarski atelje SEM - logotip
Eva Peterson Lenassi: 040 384 345
igravglini@gmail.com