Slovenski etnografski muzej

Prikaz lončarstva in ogled lončarskega ateljeja za skupine

(za skupine do 25 oseb)
Voden ogled delavnice in prikaz dela na lončarskem vretenu je možen po predhodni najavi.

Cena za skupino je glede na količino časa, vsebino, starost in število obiskovalcev stvar dogovora.
Šolske skupine do 25 oseb: 5€ na osebo (ali več)
Odrasli do 25 oseb: 8€ na osebo (ali več)

Kontakt
Eva Peterson Lenassi: 040 384 345
igravglini@gmail.com